Vergoedingen zorgverzekering


Basisverzekering
Behandeling door de pedicure wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Vanuit de basisverzekering heb je alleen recht op vergoeding van preventieve voetzorg als je diabetes hebt en voetzorg noodzakelijk is. Voor klachten die niet aan diabetes gerelateerd zijn bestaan er wel aanvullende verzekeringen.


Aanvullende verzekering
Mensen die last hebben van voetklachten door reuma, een dwarslaesie of andere medische oorzaak kunnen hier een aanvullende verzekering voor afsluiten. Veel zorgverzekeraars bieden een aanvullende verzekering aan die dekking biedt voor medische pedicure. Wat precies onder de dekking valt verschilt per verzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden bijvoorbeeld 100 procent van de kosten, terwijl je bij anderen wel een deel zelf moet betalen. De zorgverzekeraar vergoedt dan bijvoorbeeld 75 procent van de zorgkosten, met een maximum aantal behandelingen.

Voor de vergoeding van zowel de medisch pedicure als de podotherapeut heb je een verklaring nodig van je huisarts of medisch specialist. Deze verklaring is een soort verwijzing waarin staat om welke voetaandoening het gaat.

Let op: In veel gevallen heb je pas recht op vergoeding als de pedicure waar je heen gaat gecontracteerd is door je zorgverzekeraar. Controleer dit dus altijd van te voren.

Ook belangrijk om te checken is of de vergoeding van de pedicure en de podotherapeut uit hetzelfde "budget" komen, of uit verschillende. Dit verschilt per zorgverzekeraar.