Oncologische voetzorg

Een oncologisch voetzorgverlener is een voetzorgverlener die zich bewust is van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan. Hierdoor kan ik in afstemming met de behandelend arts of verpleegkundige een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kan inzetten.